برنامه مسابقات کشتی زیر ۲۳ سال جهان مشخص شد
- اخبار ورزشی - به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، مسابقات کشتی زیر 23 سال جهان روزهای 10 تا 16 آبان ماه در شهر بلگراد صربستان برگزار می‌شود.برنامه این مسابقات به شرح زیر است: یکشنبه 9 آبان ماه: ساعت 17 تا 18 وزن کشی تمامی اوزان فرنگیدوشنبه 10 آبان ماه: ساعت 10:30 تا 15 مسابقات مقدماتی اوزان 55، 63، 77، 87، 130 کیلوگرم کشتی فرنگی ساعت 18 تا 19:30: نیمه نهایی اوزان 55، 63، 77، 87، 130 کیلوگرم کشتی فرنگیسه شنبه 11 آبان ماه: ساعت 10:30 تا 15: مسابقات مقدماتی اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم فرنگی و شانس مجدد پنج وزن نخست ساعت 16:45 تا 17:45: مسابقات نیمه نهایی اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم فرنگی ساعت 18 تا 20:30: رده بندی و فینال اوزان 55، 63، 77، 87، 130 کیلوگرم کشتی فرنگیچهارشنبه 12 آبان ماه: ساعت 10:30 تا 14: مسابقات شانس مجدد پنج وزن دوم کشتی فرنگی ساعت 18 تا 20:30: رده بندی و فینال اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم فرنگیپنج شنبه 13 آبان ماه: ساعت 14 تا 15: وزن کشی تممی اوزان آزادجمعه 14 آبان ماه: ساعت 10:30 تا 15: مسابقات مقدماتی اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد ساعت 16:45 تا 17:45: مسابقات نیمه نهایی اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزادشنبه 15 آبان ماه: ساعت 10:30 تا 15: مسابقات مقدماتی اوزان 61، 74، 86، 92 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد و شانس مجدد پنج وزن اول آزاد ساعت 16:45 تا 17:45: مسابقات نیمه نهایی اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد ساعت 18 تا 20:30: رده بندی و فینال اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزادیکشنبه 16 آبان ماه: ساعت 16 تا 17:45: مسابقات شانس مجدد پنج وزن دوم آزاد ساعت 18 تا 20:30: رده بندی و فینال اوزان 61، 74، 86، 92 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد اختلاف ساعت ایران با صربستان یک ساعت و نیم است به طوری که ساعت 10:30 به وقت صربستان ساعت 12 به وقت ایران است.رئیس پیشین فدراسیون کشتی درگذشت انتهای پیام/