سفر مدیران باشگاه بارسلونا به دوحه برای نهایی کردن استخدام ژاوی