کومان از سرمربیگری بارسلونا اخراج شد/ ژاوی گزینه اصلی جانشینی