پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024


تقلب در کنکور غیرممکن شد/ رییس سازمان سنجش تقلب‌ یاب‌های کنکور را رو کرد!
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ / سایت طوطیانیوز / وبگردی

تقلب در کنکور غیرممکن شد/ رییس سازمان سنجش تقلب‌ یاب‌های کنکور را رو کرد!

طوطیانیوز: به طور معمول متقلبان آزمون تجهیزاتی به همراه دارند که از آن طریق سؤالات را به خارج محل آزمون فرستاده و پاسخ را دریافت می‌کنند، تقلب یاب‌ها به این دستگاه‌ها سیگنال ارسال می‌کنند به طوریکه یک صدای بلند در گوش داوطلب ایجاد شده و تجهیزات همراهش آشکار می‌شود.