چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


ارجحیت اولویت‌های ایدئولوژیک؛ «شنبه» را شکست داد
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ / روزنامه توسعه ایرانی / ...

ارجحیت اولویت‌های ایدئولوژیک؛ «شنبه» را شکست داد

سعیده علیپور بعد از مدت ها کشمکش، بالاخره ساعت رسمی کار در کشور از 44 ساعت به 40 ساعت در هفته کاهش یافت و این بدان معناست که روزهای تعطیل برای اغلب