چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


استناد نیروی انتظامی به لایحه حجاب، غیرقانونی است
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ / روزنامه توسعه ایرانی / ...

استناد نیروی انتظامی به لایحه حجاب، غیرقانونی است

نماینده مجلس یازدهم در واکنش به اجرای دوباره گشت ارشاد در قالب آنچه نیروی انتظامی طرح نور می خواند، گفت: اگر استناد نیروی