چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


عضو کمیسیون برنامه و بودجه:    کل تیم اقتصادی دولت     باید تغییر کند
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ / روزنامه توسعه ایرانی / اقتصادی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه: کل تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: کل تیم اقتصادی از معاون اول تا سایر اعضای تیم اقتصادی دولت و حتی مشاورین و معاون اقتصادی باید تغییر کنند، به نظر من