اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آدم‌های مشهور این عکس، اندازه دَه روز تهران را بهم ریختند