بسته های آمادگی و جزوات و سوالات …کاراگاه خصوصی تهران ۴۴۵۳۹۱۳۶ …وانت بار *کارگر خالی*باربری*شهرشهرستانخدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …

در چنین روزی؛ این چه وقت چیپ زدن بود آقای گل محمدی؟