اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صحبتهای افضلی در اولین جلسه تمرین مس رفسنجان