اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صابر حردانی بدون صحبت با خبرنگاران ورزشگاه را ترک کرد