فابریتزیو رومانو خبر داد/ میلان در آستانه نهایی‌کردن دو تمدید قرارداد مهم

فابریتزیو رومانو خبر داد/ میلان در آستانه نهایی‌کردن دو تمدید قرارداد مهم