جشن قهرمانی هواداران پرسپولیس مقابل ورزشگاه شهدای شهر قدس