چون استقلالی بودم در تیم ملی بازی نمی‌کردم

چون استقلالی بودم در تیم ملی بازی نمی‌کردم