وان بادیبرنج تک و توکدیوارپوش سه بعدی سنگ مصنوعیمعاوضه خانه مسکونی دو طبقه با آپارتمان

استعفای فتح الله زاده رسما تکذیب شد