اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

لحظه تراژیک اعلام مرگ گلر مالاتیا در تلویزیون ترکیه