آموزش آلمانی با اشتارتن ویر( Starten …سازندگان کیاتعمیرات لوازم خانگیدندانسازی

چگونه پاریس به نیمه نهایی لیگ قهرمانان رسید؛/ فریاد توماس توخل؛ ستاره ای با یک پا! (عکس)