آموزش تخصصی تار و سه تار در تهرانپارسدوره آموزشی انتخاب هوشمندانه رشته …دستگاه کامپرشن تراپی وی ریهاب مدل …نخ و نقشه آماده بافت تابلو فرش

گفتگو با محمودزاده از آخرین وضعیت زمان نقل و انتقالات