اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توضیح الهویی در مورد درگیری با ساپینتو