اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

یامگا نمی‌خواست پول را بگیرد تا غرامت بگیرد!