اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ضربه تماشایی گارناچو به شکلی خطرناک به بیرون رفت