نمایندگی فروش و تعمیرات کانن مرکز …آموزش تخصصی کلارینت در تهرانپارسگریتینگ کامپوزیتی و فلزیمبلمان آمفی تئاتر،رض کو

جلال حسینی: مدیریت پرسپولیس نفر اقتصادی ندارد