بالاتر از استقلال، چسبیده به پرسپولیس (عکس)

بالاتر از استقلال، چسبیده به پرسپولیس (عکس)