کمک بزرگی برای همه بود/ دوناروما: افتخار می‌کنم روزی هم تیمی زلاتان بودم

کمک بزرگی برای همه بود/ دوناروما: افتخار می‌کنم روزی هم تیمی زلاتان بودم