اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ترابی: همه باید احترام بگذارند، یا قهرمان بودیم یا نایب قهرمان