اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حتی اگر به پنالتی می‌کشید احتمال قهرمانی ما بیشتر بود