اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شریفات: این فصل انصافا حق استقلال قهرمانی بود