اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

شادی بازیکنان سریک بعد از فتح جدال مرگ و زندگی