اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مهاجم سومقاییت دشت اول تارتار در زمستان