آموزش تخصصی تار و سه تار در تهرانپارسسیم بکسل و اتصالات استیلدستگاه تشخیص رنگ EC770بهترین اموزشگاه زبان ایتالیایی …

فرید کریمی: خوب بازی کردیم و توانستیم یک امتیاز بگیریم