برگزاری آزمون تافل، ثبت نام تافل، …تعمیر تلویزیون ال جیطراحی سایت حرفه ایاز بین بردن جای جوش و زحم های پوستی …

حیدری : تفکرات گل محمدی همان تفکرات برانکوست