آموزش تخصصی ترومپت و سایدرامارائه انواع دستگاه حضور و غیابکسب درامدباگوشیتولید انواع پوشاک و قبول سفارشات

اسبقیان: جان ورزشکاران را با مدال معاوضه نمی‌کنیم