شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …المنت رطوبتی هوشمندصندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ