اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تن‌هاخ و پوچتینو بعد از ۴ سال؛/ در اولدترافورد شنیده شد: به هیچ این دنیا اطمینان نکن!