کتاب خودآموز ترکی استانبولی جدیدمزایای قالب سقفی وافل یک و دوطرفه …فروش پلی آمیدفرچه غلطکی

شکست مقابل فولاد، شوک خوبی برای استقلال بود.