اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مقام سوم کانو 500 متر مردان به مجللی و اسکندانی رسید