مکانیک سیار باطریساز سیار تمام …تولیدی آسانسور ، نصب آسانسورلوله بازکنی فوری در تهران و خدمات …آموزش و فروش دستگاه ترمیم شیشه …

دروازه‌بان‌ها در ایران مظلوم هستند/ منادی: سیوم مقابل عبدی را دوست داشتم