اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ضمن قبول استعفای محمدرضا ساکت؛ / معرفی سرپرست مدیرعاملی باشگاه سپاهان