اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

افشاریان که نمی‌تواند وسط زمین بیاید؛/ الهامی: به دنبال فوتبال قابل احترام بودیم