اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تیکدری و صادقی فروشی نیستند؛  / گل‌گهر به پرسپولیس :این دو ستاره فروشی نیستند