داکت اسپلیت و اسپیلتفروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …کار در منزل با گوشیفروش تجهیزات پردازش تصویر و بینایی …

ورود تیم داوری دیدار تراکتور و استقلال به ورزشگاه