تیاگو در آغوش کلوپ؛ / ستاره سابق بارسا و سوپرگل در لباس لیورپول (عکس)