نمایندگی رسمی فروش کلیه محصولات …برس صنعتیفروش و آموزش انواع نرم افزار حسابداري …تعمیر صندلی ماساژ(ماساژور) تعویض …

صحنه دعوای شدید بین دو بازیکن خودی