آمار گل نخوردن تیم برای یک نفر نیست؛/ سلیمان‌زاده: انگیزه زیادی برای شکست تراکتور داریم

آمار گل نخوردن تیم برای یک نفر نیست؛/ سلیمان‌زاده: انگیزه زیادی برای شکست تراکتور داریم