شروع‌کننده دعوا عادل غلامی بود / آرمین تشکری: فحاشی زیر تور تبدیل به تاکتیک شده!

شروع‌کننده دعوا عادل غلامی بود / آرمین تشکری: فحاشی زیر تور تبدیل به تاکتیک شده!