گواردیولا: باید ثابت کنیم در بالاترین سطح بازی می‌کنیم

گواردیولا: باید ثابت کنیم در بالاترین سطح بازی می‌کنیم