اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ژرژ وه‌آ و تبریک پیروزی به پسرش