در اروپا هم هیچ تیمی همه بازی ها خوب نیست / کلانتری: کسب یک امتیاز برای ما خوب بود

در اروپا هم هیچ تیمی همه بازی ها خوب نیست / کلانتری: کسب یک امتیاز برای ما خوب بود