اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تیم ملی امید برای باختن بسته شده بود