اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

صالح حمیدزیچ: تا 11 شب یکشنبه به ناگلزمان باور داشتیم